czwartek, 28 października 2010

Rodzaje silników elektrycznych

Ze względu na prąd zasilający rozróżnia się:
  • silnik elektryczny prądu stałego
  • silnik elektryczny prądu przemiennego (synchroniczne i asynchroniczne)
Ze względu na zasadę działania rozróżnia się następujące silniki elektryczne prądu przemiennego:
  • indukcyjne,
  • synchroniczne
  • komutatorowe
Ze względu na budowę wirnika rozróżnia się:
  • silniki indukcyjne klatkowe
  • silniki indukcyjne pierścieniowe
Jeszcze jedną grupę silników elektrycznych stanowią silniki uniwersalne. Mogą one być zasilane zarówno stałym jak również prądem przemiennym. Znajdują zastosowanie głównie w sprzęcie agd.