wtorek, 25 października 2011

Parametry silników elektrycznych

Podstawowe parametry silnika są zwykle podane na jego tabliczce znamionowej, pozostałe - np. moment rozruchowy, prąd rozruchowy, można znaleźć tylko w katalogach lub oszacować według właściwości poszczególnych rodzajów silników.
Moc znamionowa - Zazwyczaj jest podawana moc elektryczna w watach, tzn. moc pobierana przez silnik podczas pracy z normalną prędkością obrotową. Moc mechaniczna tzw. moc na wale, jest mniejsza i zależy od sprawności silnika (najczęściej 40-80%)
Napięcie zasilania - znamionowa wartość napięcia zasilającego (stałego lub zmiennego), przy której określane są inne parametry. Większość silników może być zasilana napięciem niższym. Nie należy stosować napięć dużo wyższych od znamionowego.
Moment obrotowy -jest to siła z jaką silniki elektryczne potrafią kręcić obciążeniem. Podawany jest w Nm, typowe wartości dla małych silników: od 0.01 do 50 Nm.
Moment rozruchowy - parametr informujący o tym, czy silnik jest w stanie wystartować pod obciążeniem. Może być podawany w Nm lub w procentach momentu obrotowego. W zależności od silnika moment rozruchowy może być mały. średni lub duży. Moment rozruchowy poże decydować o przydatności silnika do określonych zdań.